КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Трета поредна година ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – град Хасково участва в Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Целта на програмата е разширяване на интереса у децата и учениците… Още…

Ученици от Гимназията по туризъм на практика на Адриатическото крайбрежие

15 ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ са на двуседмична лятна практика в италианския курортен град Римини на Адриатическото крайбрежие. Те придобиват професионални умения и опит като сервитьори, бармани и помощник-готвачи в едни от най-посещаваните и реномирани ресторанти в… Още…

Специалност: Бизнес администрация

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът… Още…

Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“ Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:… Още…

Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“. Обучението включва: -задълбочена подготовка по кулинарни техники и технологии; – организация и технология на ресторантьорството; – отчетност на… Още…

Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“. Обучението включва: -задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии; – организация и технология на кетърингови събития; –… Още…

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“. Обучението дава знания и формира умения за: – приготвяне на хлебни и… Още…

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия – дуално обучение

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“. Обучението дава знания и формира умения за: – приготвяне на хлебни изделия; – суровини и… Още…