Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“ Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:… Още…

Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски… Още…

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ГОТВАЧ“. Обучението включва: -задълбочена подготовка по кулинарни техники и технологии; – организация и технология на ресторантьорството;… Още…

Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“. Обучението включва: -задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии; – организация и технология на кетърингови събития; –… Още…

Специалност: Производство на сладкарски изделия

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“. Обучението дава знания и формира умения за: – приготвяне на хлебни и сладкарски изделия; –… Още…

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия – дуално обучение

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“. Обучението дава знания и формира умения за: – приготвяне на хлебни изделия; – суровини и… Още…

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – дуално обучение

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“. Обучението дава знания и формира умения за: – приготвяне на хлебни и сладкарски изделия; –… Още…