През 2019/ 2020 уч. година ПГ по туризъм “Ал.Паскалев” стартира работа по авторски проект- Our Earth– Our Responsibility” в платформата eTwinning.

Партньори по проекта са 22 училища от 11 европейски страни- България, Турция, Гърция, Италия, Испания, Сърбия, Румъния, Армения, Азербайджан, Украйна и Полша.

Целта на проекта е да информира за необходимостта от опазване на околната среда.  Чрез достъпни и приятни дейности, ще се покаже влиянието на  климатичните промени върху околната среда и начините за преодоляване на негативните последици. Дейностите са ориентирани към опазване и създаване на зелени площи.

Образователните ползи за участниците в проекта са подобряване комуникационните умения и обогатяване на речника по английски език.

Дейности за месец:                                                               

– Октомври: 1. Създаване на лого за проекта

                       2. Създаване на eTwinning кът в гимназията

                       3. Почистване на училищния двор

                       4. Засаждане на семена на цветя, билки и дръвчета

– Ноември:  1. Photo slide “Autumn in Europe”

                     2. Писмо до приятел от друга страна

                     3. Правила за безопасен Интернет

– Декември: 1. Интервю с възрастни хора за климата  през тяхното детство

                     2.Създаване на е- книга с истории за климатичните промени

– Януари:     1. ” Бедствието, което съм преживял”

                     2. Photo slide “Winter in Europe”

– Февруари: 1. Ден на климатичните промени – 02 февруари

                     2. Благотворителна кампания “ Капачки за бъдеще”

– Март:       1. Photo slide  “Spring in Europe”

                   2. “ Часът на Земята” – 28 март

– Април:    1.  Върнати в естествения им хабитат животински видове

                   2. Образователно посещение до Дружество за защита на птиците

– Май:       1. Озеленяване на училищния двор

– Юни-      1. Ел. книга “ Природата в моя роден край”

                  2. Изготвяне на ел. книга с избрани моменти от всички дейностиПроектът на гимназията по туризъм „Our Earth – Our Responsibility“ в платформата eTwinning бе отличен с трето място на Националните eTwinning награди в категорията за „Най-добър първи авторски проект“.

Екоинициативата на ПГ по туризъм “Александър Паскалев” бе отличена с Национален и Европейски знак за качество.

Линк към работното пространство на проекта>>>