Main Menu
Top Menu

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия – дуално обучение

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“.

Обучението дава знания и формира умения за:

– приготвяне на хлебни изделия;

– суровини и материали за производството на изделия;

– процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост;

– машини и съоръжения;

– хигиена на храните и хранително законодателство;

– приложна декорация;

– практики в професионални кабинети в училището и в реална работна среда в хлебозаводи в Хасково и региона, както и в някой от морските ни курорти, в зависимост от сключените договори;

– лятна международна практика в една от европейските страни – Италия, Испания,  Австрия или Германия;

В края на обучението си хлебарите трябва да разбират характеристиките на химичните процеси, протичащи по време на приготвянето на продуктите; правила за приготвяне на суровини преди печене; начини за приготвяне на различни видове тесто (пясък, бутер, бульон и др.), пълнежи и др .; режими на печене на различни продукти; методи за елиминиране на дефекти в тестовото изпичане; норми и правила за взаимозаменяемост на суровините; санитарни норми и правила за производство; изисквания за качество на готовия продукт; асортимент от хлебни изделия; изисквания за опаковане на готови продукти; образуването на продукта и полуготовите продукти; устройство и принципи на работа на оборудването.

Реализация

Завършилите могат да работят като: майстор на хлебни изделия, майстор на тестени изделия и хлебар-сладкар във фирми с дейност в областта на хлебопроизводството, заведения за бързо хранене, сладкарници, търговски вериги, ресторанти и хотели. Ще имат опита да създадат и развият собствен бизнес.

Учебен план: разгледай тук>>>

Професия „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“ е творческа професия, в която трябва да инвестирате душата си в работата си, за да получите добри резултати. Тя изисква много желание, старание, търпение и креативност, но овладелите това кулинарно изкуство получават признание и уважение.

Училището предоставя  съвременна учебно-производствена база за провеждане на часовете по професионална подготовка –  модерно оборудвани работилници по сладкарство и хлебопроизводство и ателие.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: български език и литература, математика, изобразително изкуство и информационни технологии.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

  • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
  • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
  • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
  • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.

 

Обучение чрез работа (дуална система на обучение) се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години.

Дуалната система на обучение включва:

– обучение в училище

– обучение в реална работна среда при конкретен работодател в XI и XII клас.

Предоставят се месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. Те се отпускат от началото на всяка учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци, в размер от 21 до 60 лв.

Учениците в XI клас получават възнаграждение не по-малко от 120 лв, а в XII клас 180 лв.