ЕСНО /European Culture Habits & Origins/

Дата: 01.11.2022- 31.05.2023

Интернет сайт на проекта:

Кратко описание:  

Партньори по проекта са училища от България, Италия, Франция, Полша и Турция.

Проектът ЕСНО /European Culture Habits & Origins/, ръководен от г-жа Живка Чакалова има за цел да популяризира празници, традиции и обичаи от различни европейски страни, които имат сходна символика. С връщането назад към корените, участниците ще се опитат да дадат отглас на старите традиции и как те са се трансформирали в наши дни, какво се е запазило и какво се е променило.

Осъществява се устна и писмена комуникация, разиграват се ролеви и интерактивни игри между ученици от различни европейски училища, участващи в проекта. Учениците влизат в ролята на хотелиери и упражняват своите професионални знания и умения по време на организирани срещи и дейности с ученици от други държави.

Приоритетна област: професионално образование, специалност: “ Организация на хотелиерството”

Планиран обхват: 1 паралелка от 20 ученици (8б клас), специалност: “Организация на хотелиерството”