Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“ Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:… Още…

Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски… Още…

Ден на Земята – 2021

Грамота от РИОСВ-Хасково получиха клубовете по интереси “Открий Европа” и “Туризъм и опазване на околната среда” към ПГ по туризъм. Учениците и техните ръководители г-жа Елена Димитрова и г-жа Живка Димитрова бяха “Гласът на природата”. Това е и мотото на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“. Обучението включва: -задълбочена подготовка по кулинарни техники и технологии; – организация и технология на ресторантьорството; – отчетност на… Още…

Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“. Обучението включва: -задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии; – организация и технология на кетърингови събития; –… Още…