ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ се включи с 15 ученика в проект с Турция и Гърция във връзка с Европейската година на културното наследство – 2018.

Сътрудничеството между българското училище, турското в Силиври и гръцкото в Ксанти се реализира чрез платформата на eTwinning общността. Основна цел на проекта е учениците от трите училища да проучат и открият сходствата в културата на населението в трансграничния регион, населяван преди хилядолетия от траките.Тази цел напълно кореспондира и с целите на инициативата на Европейската Комисия за насърчаване на културното многообразие, междукултурния диалог и социалното сближаване.

Освен за сближаване на отношенията, дейностите по проекта ще допринесат за повишаване знанията и уменията на учениците по английски език, информационни технологии, история, музика и кулинарията. 18 традиционни за тракийския регион ястия бяха приготвени по оригинални рецепти в учебните работилници в гимназията и бяха заснети от участниците в проекта. Предстои изготвянето на презентации на тези ястия на английски език и включването им в специална книга.

Проектът получи национален и европейски знак за качество.