Проект: “BE SMART WITH YOUR SMARTPHONE”

Дата:  15.10.2021 до 29.06.2022

Интернет сайт на проекта:

Кратко описание: „BE SMART WITH YOUR SMARTPHONE” е международен проект, в който участват училища от Франция, Молдова, Турция и България. Включени са ученици, които имат завишен интерес към съвременните технологии, социални медии, програми и приложения и използването им в класната стая. Акцент се поставя и върху чуждоезиковото обучение, чрез комуникация на английски език с връстници от партньорските училища, изготвянето на проучвания и др. Тук гимназистите имат възможност да се обърнат  към начина, по който използват своите смартфони: от една страна – прекомерното или вредно използване на техните устройства, а от друга – да извлекат максимума от положителните страни на съвременните информационни технологии и комуникация.  Заложените разнообразни дейности имат за цел да развият „soft and hard skills”на учениците, както и да подобрят тяхната медийна грамотност.

Приоритетна област: чуждоезиково обучение и технологии, специалност „Рекламна графика“Планиран обхват: 15 ученици