“Travel influencer”

Дата: 01.10.2022- 31.05.2023

Интернет сайт на проекта:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/travel-influencer/twinspace

https://travelinfluencer.weebly.com/

Кратко описание:  Международен проект с участието на училища по туризъм от България, Молдова, Италия, Румъния и Турция. Участниците в „Travel influencer“ с ръководител г-жа Елена Димитрова презентират Хасковския регион и България с характерния  туризъм. Представят се обекти, предлагащи различни видове туризъм- винен, ски, морски, балнео, еко, селски, екстремен.

“Travel influencer” е насочен към подобряване чуждоезиковите, дигитални и професионални умения на учениците от специалности от направление Хотелиерство. Участниците в проекта представят туристически обекти и разнообразни дейности и занимания, които могат да се практикуват от туристите. 

Осъществява се устна и писмена комуникация, разиграват се ролеви и интерактивни игри между ученици от различни европейски училища, участващи в проекта. Учениците влизат в ролята на хотелиери и упражняват своите професионални знания и умения по време на организирани срещи и дейности с ученици от други държави. Създаден е сайт на виртуален хотел, в който участниците в проекта качват информация и материали, изработени по дейностите.

В края на всеки месец участниците в eTwinning проекта представят изготвените продукти пред всички ученици от ПГ по туризъм в специално eTwinning междучасие.

Приоритетна област: професионално образование, специалност: “Организация на хотелиерството”

Планиран обхват: 2 паралелки (11б и 12б клас)  по 20 ученици, специалност: “Организация на хотелиерството”