Проект:  “A place to stay”

Дата: 01.10.2021- 31.05.2022

Интернет сайт на проекта:

Сайт 1

Сайт 2

Кратко описание:  Международен проект с участието на училища по туризъм от България, Италия, Румъния, Полша и Турция. Проектът е насочен към подобряване чуждоезиковите, дигитални и професионални умения на учениците от специалности от направление Хотелиерство и Туризъм. Участниците в проекта представят места за настаняване, изготвят туристически пакети и програми за анимация и забавление. 

Осъществява се устна и писмена комуникация, разиграват се ролеви и интерактивни игри между ученици от различни европейски училища, участващи в проекта. Учениците влизат в ролята на хотелиери и упражняват своите професионални знания и умения по време на орагнизирани срещи и дейности с ученици от други държави. Създаден е сайт на виртуален хотел, в който участниците в проекта качват информация и материали, изработени по дейностите.

Приоритетна област: професионално образование, специалност: “Организация на хотелиерството”Планиран обхват: 4 паралелки  по 20 ученици, специалност: “Организация на хотелиерството”