Main Menu
Top Menu

Прием за учебната 2024/2025 година

Специалност

Рекламна графика

Професия: Дизайнер

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “.

Специалност

Съдебна администрация

Професия: Съдебен служител

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“

Специалност

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“.

Специалност

Кетъринг

Професия: Ресторантьор

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“.

Специалност

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“.

График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII  клас през учебната 2024/2025 година

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици в училищата  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли – 1 август 2024г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 2 август 2024 г. вкл.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 – 9 август 2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

Попълване на свободните места след четвърти  етап на класиране

определя се от  директора,

до 11 септември 2024г.

График на дейностите по приемане на ученици в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

Етап на класиране

Дати на записване

Работно време

Място

Записване на класираните на първи етап ученици в училищата  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

8:00 – 17:00 часа

 

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

8:00 – 17:00 часа

 

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли – 1 август 2024г.

8:00 – 17:00 часа

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 – 9 август 2024 г.

8:00 – 17:00 часа

 

Заради ремонтни дейности документи за записване в ПГТ “Александър Паскалев” се приемат в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий’ на ул. “Железни врата” 4, входа откъм Общностния център.