Main Menu Top Menu

Прием за учебната 2019/2020 година

Специалност

Рекламна графика

Професия: Дизайнер

Балообразуване:

 • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
 • Брой точки от теста по Математика;
 • Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Специалност

Туристическа анимация

Професия: Аниматор

Балообразуване:

  • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
  • Брой точки от теста по Математика;
  • Оценките  по   Чужд език  и  Изобразително  изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки. 

Специалност

Кетъринг

Професия: Ресторантьор

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от полученият брой точки от теста по БЕЛ.
 • Брой точки от теста по Математика.
 • Оценките по Чужд език и Технологии и предпиемачество от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Специалност

Екскурзоводско обслужване

Професия: Екскурзовод

Балообразуване:

 • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
 • Резултата от получения брой точки от теста по Математика;
 • Оценките по Чужд език и География и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Специалност

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от полученият брой точки от теста по БЕЛ.
 • Резултата от получения брой точки от теста по Математика.
 • Оценките по Чужд език и Информационни технологии  от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Специалност

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Технолог в производството на хлебни и сладкарски изделия

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от полученият брой точки от теста по БЕЛ.
 • Резултата от получения брой точки от теста по Математика.
 • Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

График на дейностите по приемане на ученици в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

Етап на класиранеЗаписванеРаботно време и място
І етап11.07.2019г. - 16.07.2019г.
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявления за ІІ етап
8:00 – 17:00 часа
стая №6
ІI етап18.07.2019г. - 22.07.2019г.8:00 – 17:00 часа
стая №6
IIІ етап29.07.2019г. - 31.07.2019г.8:00 – 17:00 часа
стая №6
След ІІІ етапдо 10.09.2019г.8:30 – 16:30 часа
канцелария
Адрес:          Хасково, ул.“Добруджа“ 79;          Тел: 038 62 22 97

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

Провеждане на тестове по:
Български език и литература17 юни 2019 г
Математика19 юни 2019 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 3 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема от 3 до 5 юли 2019 г. вкл.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етапдо 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етапдо 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите на II етапдо 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в III етап24-25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап01 август 2019 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование