Main Menu
Top Menu

Прием за учебната 2022/2023 година

Специалност

Рекламна графика

Професия: Дизайнер

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “.

Специалност

Съдебна администрация

Професия: Съдебен служител

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“

Специалност

Бизнес администрация

Професия: Офис мениджър

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър“.

Специалност

Кетъринг

Професия: Ресторантьор

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“.

Специалност

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Провеждане на тестове по:
Български език и литература14 юни 2022 г.
Математика 16 юни 2022 г
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 02 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема 05 – 07 юли 2022 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 12 юли 2022 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етапдо 15 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етапдо 20 юли 2022 г.
вкл.
Записване на приетите на II етапдо 22 юли 2022 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в III етап26 – 27 юли 2022 г.
вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етапдо 3 август 2022 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

График на дейностите по приемане на ученици в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

Етап на класиранеЗаписванеРаботно време и място
І етап13.07. - 15.07
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявления за ІІ етап
8:00 – 17:00 часа
стая №6
ІI етап21.07 - 22.078:00 – 17:00 часа
стая №6
IIІ етап01.08 - 02.088:00 – 17:00 часа
стая №6
След ІІІ етапдо 10.098:30 – 16:30 часа
канцелария
Адрес:          Хасково, ул.“Добруджа“ 79;          Тел: 038 62 22 97