Main Menu
Top Menu

Прием за учебната 2023/2024 година

Специалност

Рекламна графика

Професия: Дизайнер

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “.

Специалност

Съдебна администрация

Професия: Съдебен служител

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“

Специалност

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“.

Специалност

Кетъринг

Професия: Ресторантьор

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“.

Специалност

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Г

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап

на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

01 август – 02

август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от  директора, до 11 септември 2023 г.

 

График на дейностите по приемане на ученици в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

Етап на класиранеЗаписванеРаботно време и място
І етап13.07. - 15.07
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявления за ІІ етап
8:00 – 17:00 часа
стая №6
ІI етап20.07 - 24.078:00 – 17:00 часа
стая №6
IIІ етап01.08 - 02.088:00 – 17:00 часа
стая №6
IV етап11.08-14.088:30 – 16:30 часа
канцелария
Адрес:          Хасково, ул.“Добруджа“ 79;          Тел: 038 62 22 97