Педагогическият екип на ПГ по туризъм премина обучение в областта на иновациите

Учителите от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ участваха успешно в обучение на тема „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“. То е по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на Министерството на образованието и науката. Обучението премина… Още…

Учителите от Гимназията по туризъм с обучение за по-успешна мотивация на учениците

Педагогическият екип на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ премина през обучение на тема „Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие“. При съвременния образователен процес не е достатъчно само умението учителите да са добри в преподаването на своя предмет. Те… Още…

Гимназията по туризъм с двама финалисти за Национално състезания по професии.

На Регионалното състезание за „Най-добър млад готвач“ и „Най-добър млад сервитьор“ в град Кърджали взеха участие 13 отбора от цяла южна България. В оспорваната надпревара състезателите от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“, град Хасково завоюваха две призови  места. Първо място… Още…

Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“ Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:… Още…

Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски… Още…

Ден на Земята – 2021

Грамота от РИОСВ-Хасково получиха клубовете по интереси “Открий Европа” и “Туризъм и опазване на околната среда” към ПГ по туризъм. Учениците и техните ръководители г-жа Елена Димитрова и г-жа Живка Димитрова бяха “Гласът на природата”. Това е и мотото на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават III степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“. Обучението включва: -задълбочена подготовка по кулинарни техники и технологии; – организация и технология на ресторантьорството; – отчетност на… Още…

Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът на… Още…

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“. Обучението включва: -задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии; – организация и технология на кетърингови събития; –… Още…

Споделяне на добри практики за работа по проекти в професионална гимназия

В националния онлайн семинар на тема “Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии”, организиран от Център за развитие на човешките ресурси в периода 18.03.-20.03.2021г., участие взе г-жа Гаджева, заместник-директор в Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“… Още…