Main Menu
Top Menu

Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“.

Обучението включва:

 • Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/;

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

 • Организация и ръководене на различните сектори на хотела;
 • Умения за посрещане, настаняване, изхранване и обслужване на туристите;
 • Планиране и организиране на допълнителни дейности в хотела, свързани с екскурзоводство и туристическа анимация;
 • Управление на технологиите, прилагани в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Овладяване на съвременни маркетингови и рекламни концепции за стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт;
 • Работа със специализиран софтуер;
 • Производствени практики на учениците в България и извън страната в реална работна среда в хотели от висока категория;
 • Лятна международна практика в една от европейските страни – Италия, Испания, Австрия или Германия;
 • Възможност за придобиване на втора специалност.

Реализация

Завършилите могат да работят на позиции: администратор в хотел, управител хотел, управител къща за гости, управител мотел, управител къмпинг, ръководител отдел в хотел.

Учебен план: разгледай тук>>>

Специалността Организация на хотелиерството предлага много възможности и приятен учебен процес. Тя е една от най- предпочитаните специалности  в гимназията. Дава големи възможности и разкрива отлични перспективи.

Успешно завършилите имат увереността и самочувствието да започнат работа в най-престижните хотели в града, страната и чужбина.

Те имат знания как да организират работата в един хотелски комплекс. Компетентни са да управляват всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването и обслужването на гостите.

Специалността дава отлична подготовка, а придобитата III-та степен на професионална квалификация – право за създаване и управление на собствен хотел, къща за гости и др.

Училището предоставя  съвременна учебно-производствена база за провеждане на часовете по професионална подготовка – два кабинета по информационни технологии, зелена класна стая, модерно оборудван учебен ресторант, кабинет по сервиране, работилници по готварство и ателие.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.