Специалност: Организация на хотелиерството

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/; Курсът на… Още…