Main Menu
Top Menu

Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “.

Обучението включва:

 • Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/;
 • Работа с Photo Shop, CorelDraw, InDesign, Adobe, Illustrator, HTML, CSS, 3D Max;

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

 • разработване и прилагане на графичния дизайн в рекламата;
 • значението на графичното изображение за успешните продажби;
 • изграждане на уебсайтове, специализирани блогове и страници в социалните мрежи с професионален дизайн;
 • разработване и налагане на корпоративен брандинг и трендове;
 • визуална комуникация и успешни послания;
 • практики в училището в модерно оборудвано с професионална техника ателие по дизайн и компютърни кабинети, както и  в реална работна среда във фирми от бранша;
 • лятна международна практика в европейска страна.

Реализация

Завършилите могат да се реализират като специалисти в областта на маркетинга и рекламата както в туризма, ресторантьорството, търговията, така и в други развиващи се сектори на стопанството.

Учебен план: разгледай тук>>>

Специалност “РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ е актуална, модерна, желана и перспективна специалност, гарантираща 100% реализация на пазара на труда и успешно кариерно развитие.

Специалността предлага задълбочена подготовка за придобиване на знания и дигитални умения за управление на маркетинговите процеси, продажбите и рекламата в различни сфери на националното и световно стопанство, с акцент при обучението в областта на туризма, ресторантьорството и търговията.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: български език и литература, математика, изобразително изкуство и информационни технологии.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.

 

Творби на учениците от специалност “Рекламна графика”

Към страницата за приема