Специалност: Рекламна графика

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “. Обучението включва: Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски… Още…