Main Menu
Top Menu

Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“.

Обучението включва:

-задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии;

– организация и технология на кетърингови събития;

– отчетност на дейностите в кетъринга;

– мениджмънт и маркетинг на ресторантьорския продукт;

-работа със специализиран софтуер;

-практики в професионални кабинети в училището и в реална работна среда в хотели, ресторанти и заведения за хранене в Хасково и в някой от морските ни курорти, в зависимост от сключените договори;

-лятна международна практика в една от европейските страни- Италия, Испания,  Австрия или Германия;

-безплатно обучение от шеф-готвачи и сомелиери, с възможност за получаване на сертификати.

Реализация

Завършилите могат да работят на позиции:  управител ресторант, организатор на кетърингови събития /приеми, конференции, семинари, дегустации, партита и др./, готвач, шеф-готвач, F&B мениджър, организатор снабдяване, отговорник за НАССР система.

Учебен план: разгледай тук>>>

Специалност КЕТЪРИНГ е актуална, модерна, желана и перспективна специалност. Предоставя възможност не само за придобиване на професионална квалификация, но и за отлично овладяване на английски език. Търсена е, поради бързата реализация на завършилите, както и  доброто заплащане.

Училището предоставя  съвременна учебно-производствена база за провеждане на часовете по професионална подготовка-  модерно оборудван учебен ресторант, кабинет по сервиране, работилници по готварство и ателие.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

  • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
  • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
  • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
  • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.