Специалност: Кетъринг

/с разширено изучаване на английски език / Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“. Обучението включва: -задълбочена подготовка на кулинарни техники и технологии; – организация и технология на кетърингови събития; –… Още…