Main Menu
Top Menu

Специалност: Бизнес администрация

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър“.

Обучението включва:

 • Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/;

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

 • организацията на дейността във фирмата;
 • методите на управление и ръководство и връзките с обществеността;
 • бизнес комуникация на български и английски език;
 • прилагане на иновациите в съвременния офис;
 • работа с програмни продукти и офис техника;
 • вземане на конструктивни решения по управление на бизнеса;
 • разработване на бизнес – план..

Реализация

 • офис-мениджър;
 • административен
 • организатор;
 • координатор;
 • оператор на компютър;
 • завеждащ административна служба
 • офис – секретар

Учебен план: разгледай тук>>>

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.