Main Menu
Top Menu

Нормативни документи

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ град Хасково.

Телефон: 038622297

Адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 79

Електронен адрес: tatyana.to.taneva@edu.mon.bg

 

Работно време: от 8:00 до 14:00 часа

Училищни учебни планове

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГ по туризъм