Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“ Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:… Още…