Main Menu Top Menu

Специалност: Рекламна графика

Професия: Дизайнер

с разширено изучаване на Английски език

Балът се образува от:

 • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
 • Брой точки от теста по Математика;
 • Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование. / в точки/

Учениците придобиват знания по:

 • Английски език и втори чужд език по избор;
 • Компютърна графика
 • Рекламна графика
 • Предпечатна подготовка
 • Живопис
 • История на изкуството

Учениците трябва да умеят:

 • Да използват системен, приложен и специализиран софтуер за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML, 3D Max.
 • Да използват програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента;
 • Да построяват композиции с форми от различни категории;
 • Да създават интернет страници, мултимедийни проекти и рекламни продукти;

Възможности за реализация:

 • Графичен дизайнер;
 • Илюстратор;
 • Художник – търговска реклама;
 • Сценичен декоратор;
 • Художник надписи и др.

Рекламната графика е специалност в областта на съвременните информационни и компютърни технологии. В процеса на обучение се придобиват знания и практически умения за работа с компютърни системи, приложен и специализиран софтуер в областта на технологичната и художествена рекламна графика и дизайн. Извършват художествено-творческа и проектантска дейност в областта на рекламния дизайн- рекламни пана, рекламни витрини, щандове, билбордове, сувенири, каталози, търговско-промишлени изложения и други.

Рекламата може да се види почти навсякъде в съвременния живот и е под формата на много различни неща, включително билбордове, телевизионни реклами, листовки, плакати, комплекти с директна поща, уеб банери, стенописи, автобусни спирки, химикалката с която пишем и много други. Традиционната реклама включва неща като телевизионни реклами, радио реклами, билбордове и реклами във вестници.
Нетрадиционната реклама често се отнася до рекламни форми, които произлизат от изобретяването на нови форми на технологии и включват интерактивни и уеб приложения, онлайн реклами и позициониране на продукти по време на игра.

Днес специалистите по графичен дизайн се обучават както за работа в печатните медии, така и за дигиталните медии и са част от динамична индустрия, която продължава да се развива с нови разработки в технологиите.