Учителите от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ участваха успешно в обучение на тема „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“. То е по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на Министерството на образованието и науката. Обучението премина през два етапа. Първият бе присъствен и се проведе във Велико Търново. Разделени на групи, в непринудена атмосфера, педагозите имаха възможност да надградят знанията си по актуалната за съвременното образование тема и да споделят собствения си опит в тази насока, защото училището е иновативно от няколко години.

Вторият етап се проведе дистанционно. При него учителите самостоятелно се запознаха с най-актуалната информация по темите за иновативните подходи в образованието, емоционалната интелигентност, творческо и креативно мислене и др.

Избраната тема на обучение е актуална, защото педагогическата иновация е насочена към подобряване на процесите на образование и обучение при динамичните промени в личностното развитие на децата в съвременните социокултурни условия. Иновативните технологии съчетават прогресивни и креативни технологии и стереотипни елементи на образованието, доказали своята ефективност в процеса на преподавателската дейност.