Специалност: Рекламна графика

Професия: Дизайнер с разширено изучаване на Английски език Балът се образува от: Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ; Брой точки от теста по Математика; Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование,… Още…

Специалност: Кетъринг

Професия: Ресторантьор с разширено изучаване на английски език Балообразуване: Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ. Брой точки от теста по Математика. Оценките по Чужд език и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала… Още…

Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер с разширено изучаване на  английски език  Балообразуване: Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ. Резултатът от получения брой точки от теста по Математика. Оценките по Чужд език и Информационни технологии, изучавани в 7 клас, превърнати… Още…

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Технолог в производството на хлебни и сладкарски изделия без интензивно и без разширено изучаване на чужд език Балообразуване: Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ. Резултатът от получения брой точки от теста по Математика. Оценките по… Още…