Main Menu
Top Menu

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – дуално обучение

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“.

Обучението дава знания и формира умения за:

– приготвяне на хлебни и сладкарски изделия;

– суровини и материали за производството на изделия;

– процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост;

– машини и съоръжения;

– хигиена на храните и хранително законодателство;

– приложна декорация;

-практики в професионални кабинети в училището и в реална работна среда в сладкарски цехове в Хасково и в някой от морските ни курорти, в зависимост от сключените договори;

-лятна международна практика в една от европейските страни – Италия, Испания,  Австрия или Германия;

Реализация

Завършилите могат да работят като: сладкар, помощник-сладкар, хлебар-сладкар, майстор по производство на сладкарски изделия във фирми с дейност в областта на сладкарството, заведения за бързо хранене, сладкарници, търговски вериги, ресторанти и хотели. Ще имат опита да създадат и развият собствен бизнес.

Учебен план: разгледай тук>>>

Професия „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“ е търсена професия, поради бързата реализация на завършилите и доброто заплащане. Тя изисква много желание, старание, търпение и творчество, но овладелите това кулинарно изкуство получават признание и уважение.

Училището предоставя  съвременна учебно-производствена база за провеждане на часовете по професионална подготовка-  модерно оборудвани работилници по сладкарство и хлебопроизводство и ателие.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: български език и литература, математика, изобразително изкуство и информационни технологии.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

  • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
  • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
  • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
  • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.