Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” е победител в конкурса “Моето училище в Интернет- прозорец към Европа”, организиран от Център за развитие на човешките ресурси.
Гимназията е включена в Каталог на 100-те най-добри български училища. Изданието е на английски език и ще бъде разпространявано във всички европейски страни и на събития, организирани с участието на Центъра за развитие на човешките ресурси. Така ще се осъществи положително представяне на българското образование и успехите на училището в Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *