Хасковската гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ е тазгодишният партньор на Окръжен и Районен съд, на Окръжна и Районна прокуратура – Хасково в рамките на проект по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Това е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, като той се изпълнява за пета поредна година. Целта е учениците да се запознаят със съдебната власт. В разяснителния форум целите и дейностите бяха представени пред учениците от ПГТ от Милена Петева – зам.-председател на Окръжен съд-Хасково, Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково и от координатора на програмата съдия Стратимир Димитров. Гост бе кметът на община Хасково Добри Беливанов. Присъстваха и директорът на Гимназията по туризъм Пенка Георгиева, съдия Даниела Николова и Юлия Динкова – председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Презентация, свързана с превенцията на употребата на наркотични вещества, представи д-р Иван Добринов като първа инициатива от дейностите по проекта. Той разясни на учениците кои са дизайнерските дроги и какви са опасностите от употребата на подобни вещества. В клиниката, в която той работи, е пълно с млади хора, които действат като болни от шизофрения под влиянието на подобни вещества, разказа д-р Добринов. Често тези хора страдат от параноя, паник атаки, проявяват агресия към близките си. Все по-често пациентите му са тийнейджъри. Има случаи, когато се оказва, че препарати, употребяване при фитнес тренировки или с цел отслабване, също действат като наркотици. Обикновено хората, които посягат към дрогата, попадат в психиатрията, съда и затвора.

Програмата на проекта ще продължи с ежеседмични лекции в Окръжен съд пред ученици, а Денят на юриста – 16. април, ще е Ден на отворените врати. Предвиден е и  симулативен процес пред учениците от Гимназията по туризъм, а през месец май проектът ще приключи с връчване на награди на най-изявените участници.