I.Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от VIII – XI клас през юлска сесия на учебната 2021/2022 година, както следва:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане
1. Български език и литература – 8 клас 01.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
2. Математика 8 клас 01.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
3. Математика 9 клас 01.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
4.Немски език 11 клас 01.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
5.Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост 9 клас 01.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
6.Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 11 клас 04.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
7.Технологично обзавеждане на специалността 11 клас 05.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6
8.Рисуване 10 клас 11.07.2022 г.
10:30 часа Стая 6