Екип от учители и ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ посетиха Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот в периода от 10.05.2021г. до 12.05.2021г. Двете иновативни училища си партнират по Национална програма „Иновации в действие“, МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Обменът стартира с представяне на историята и успехите на училището домакин от инж. Катя Адърска – директор на сопотската гимназия. Директорът на ПГ по туризъм Пенка Георгиева сподели опит от дългогодишната работа на училището ни по проекти по европейски и национални програми. Интерес предизвика проектът DigiAI, финансиран по Програма Еразъм+, свързан със създаването на обучителни материали по дигитално-медийна грамотност, критично мислене и кариерно развитие, предназначен за кариерни консултанти, педагогически съветници и учители по професионална подготовка. Домакините бяха впечатлени от успешната работа на училището ни по eTwinning проекти.

Домакините бяха подготвили три открити урока, свързани с иновациите, които изпълнява училището. Г-жа Тоня Белизирева представи иновативен урок по Дигитална математика с ученици от VIII клас, като акцентът в него бе върху използването на приложението Geogebra за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към изучаване на точната наука. Бившият възпитаник на сопотската гимназия и настоящ педагогически специалист г-н Константин Колев показа интересен урок по физика в IX клас. Проведен бе бинарен урок по „Организация и функциониране на кухнята и ресторанта“ с английски език като I чужд с участието на ученици от  ХБ клас, ръководен от инж. Мария Стоянова и

г-жа Мария Богданова. Ученици от 12 клас представиха културно-познавателна анимационна програма.

По време на мобилността ни в Сопот гости по НП „Иновации в действие“ бяха и ученици и учители от Обединено училище “Христо Ботев”, с. Долни Цибър, обл. Монтана. През месец юни ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ ще посрещне гости от училището в Сопот и от Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов”,  гр. Несебър.