БАНСКО – 16 – 20 ОКТОМВРИ 2023г

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСКУРЗИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

80 ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ се завърнаха от петдневна образователна екскурзия по НП “България – образователни маршрути“. Гимназистите обогатиха знанията си по етнография, история, археология, изкуство и екология, като посетиха знакови обекти в подножието на Пирин планина. Учениците разгледаха експонатите в РИМ Благоевград, както и Възрожденски комплекс Вароша в града. Истинско удивление предизвика красивата петвековна старинна църква „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в с. Добърско. Бяха им изнесени беседи в къщите музеи на Никола Вапцаров и Неофит Рилски в Банско, както и във Веляновата къща. Част от маршрута бяха и църквата „Св. Троица“ и постоянната иконна изложба „Банска художествена школа“ – част от 100-те национални туристически обекта. Последна спирка от образователната екскурзия беше Посетителски информационен център на Национален парк „Пирин“ , където учениците с интерес научиха повече за флората и фауната на планината. 

Несебър

Петдневната образователна екскурзия на 40 ученици от ПГТ “Александър Паскалев” в гр. Несебър по Национална програма “България-образователни маршрути“ завърши не само с нови знания по история, география, биология, архитектура, археология и култура, но и с много щастливи спомени и приятелства.Учениците посетиха архитектурно-исторически и археологически резерват “Старинен Несебър”. Разгледаха експозицията “Несебър през вековете” в Археологическия музей, където бяха представени многобройни паметници на културата, илюстриращи историята на антична Месамбрия и средновековния Несебър. След това учениците посетиха църквата ” Св. Стефан”, известна като Новата митрополия. Изградена е в периода 11-13в. и в нея са изобразени над хиляда фигури, а стенописите са много добре запазени.Гимназистите посетиха Музея на солта край Поморийското езеро, част от 100-те Национални туристически обекта на България и от световното наследство на ЮНЕСКО, и античната куполна гробница “Кухата могила”, най-голямата, откривана някога в България, и единствена по рода си на Балканския полуостров.Свободното си време учениците прекараха в игри и спортни занимания.