за учебната 2020/2021 година

Неучебни дни:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – Коледна ваканция
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна ваканция
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет (протокол № 14/08.09.2020 г.) през уч. 2020/2021 за неучебни, но присъствени дни следните дати:

  1. 21.09.2020 г.  – спортен полуден
  2. 06.11.2020 г. – патронен празник