Main Menu
Top Menu

Самостоятелна форма

През учебната 2021/2022 в ПГТ „Александър Паскалев“ има 13 ученици в самостоятелна форма на обучение.

График на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение I- ва  редовна изпитна сесия ноември 2021

График>>>

Конспекти:

Български език и литература

Математика

Физика

Химия

Биология

География

История

Философия

Английски език

Немски език

Руски език

Чужд език по професията

Музика

Информационните технологии

Гражданско образование

Изобразително изкуство