Main Menu
Top Menu

Самостоятелна форма

Ред и организация за провеждане на изпити за учениците от 9, 10, 11 и 12 клас в самостоятелна форма на обучение I– ва  редовна изпитна сесия месец ноември за  учебната 2023/2024 г., както следва:

Дата, начален час, място на провеждане Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължител-ност/
13.11.2023г. 10:30 ч. Стая 11 1.История и цивилизации – 10 клас писмен – до 3 астр. часа
13.11.2023г. 13:30 ч. Каб.1 2.РПП – УП – Рекламна графика – 11 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  
13.11.2023г. 10:30 ч. Стая 11 3.Туристическа, туроператорска и агентска дейност – 12 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
13.11.2023г. 10:30 ч. Стая 11 4.Микробиология – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
13.11.2023г. 10:30 ч. Стая 11 5.Микробиология на специалността– 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
14.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 6. Физика и астрономия – 10 клас писмен – до 3 астр. часа
14.11.2023г. 12:00 ч. ателие 7.УП – Живопис– 11 клас – Рекл. гр. практически – до   5 астр. часа  
14.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 8.Мениджмънт в туризма – 12 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
14.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 9.Технологично обзавеждане на специалността – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
14.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 10.Технологично обзавеждане на специалността – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
14.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 11.Технологично обзавеждане на специалността – 12 клас – ПСИ писмен – до 3астр. часа
15.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 12.Химия и оп. на ок. среда – 10 клас писмен – до 3 астр. часа
15.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 13.Рекламна графика – 11 клас писмен – до 3 астр. часа
15.11.2023г. 11:15 ч. каб. 7 14.УП  – Туристическа, туроператорска и агент. дейност –  12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 15.РПП – УП по специалността – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 16.УП – Организация и контрол на производството – 12 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 17.УП – Худ. оформяне и модел. на сл. изд. – 12 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г.  8:00 ч. Каб.7 18.Производствена практика – 10 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г.  9:00 ч. Сладк.раб 19.Производствена практика – 10 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 8:00 ч. Каб.7 20.Производствена практика – 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 14:20 ч. Каб.1 21.Производствена практика – 11 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 9:00 ч. Сладк.раб 22.Производствена практика – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 8:00 ч. Каб.7 23.Производствена практика – 12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 9:00 ч. Сладк.раб 24.Производствена практика – 12 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2023г. 9:00 ч. Сладк.раб 25.Производствена практика – 12 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 8:00 ч. Каб.7 26.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 10 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г.  13:30 ч. Сладк.раб. 27.УП по професията – 10 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 8:00 ч. Каб.7 28.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 9:00 ч. Стая 11 29.Предпечатна подготовка – 11 клас – Рекл. Граф. писмен – до 3 астр. часа
17.11.2023г. 8:00 ч. Каб.7 30.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 31.УП по специалността – СПП – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 32.УП по специалността – СПП – 12 клас – ПХХСИ   практически – до   5 астр. часа  
17.11.2023г. 13:30 ч. Сладк.раб. 33.УП по специалността – 12 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 34. Информационни технологии – 10 клас Писмен и практически – три астрономически часа, от които до  60 минути за писмената част
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 35.РПП –  Чужд език  по професията – английски език  – 11  клас  – ОХ Писмен и устен – 3  астр. часа,  от които до 30 мин. за устната част
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 36.РПП –  Чужд език  по професията – английски език  – 11  клас  – РГ Писмен и устен – 3  астр. часа,  от които до 30 мин. за устната част.
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 37.РПП –  Чужд език  по професията – английски език  – 12  клас  – ОХ Писмен и устен – 3  астр. часа,  от които до 30 мин. за устната част
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 38.Приложна декорация – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
20.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 39.Технологично проектиране – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 40.Технология на хотелиерското обслужване – 10 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г. 10:30 ч. Сладк.раб. 41.РПП – УП по професията – 10 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 42.Технология на хотелиерското обслужване – 11 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г.  8:00 ч. Каб.1 43.УП – Компютърна графика – 11 клас – Рекл. графика практически – до   5 астр. часа  
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 44.Технология на хотелиерското обслужване – 12 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11. 45.Технология на специалността – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 46.РПП – Технология на специалността – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2023г. 11:30 ч. Стая 11 46.РПП – Технология на специалността – 12 клас – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 47.Чужд език – Немски език – 10 кл.  Писмен и устен – 3  астр. часа,  от които до 30 мин. за устната част
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 48.Чужд език – Руски език – 10 кл.  Писмен и устен – 3  астр. часа,  от които до 30 мин. за устната част
22.11.2023г. 11:15 ч. Каб.серв. 49.УП – Орган. и функц. на „Сектор храни и напитки“ – 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
22.11.2023г. 12:40 ч. Каб.7 50.УП – Рекламна графика – 11 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 51.Маркетинг в туризма – 12 клас писмен – до 3астр. часа
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 52.Суровини и материали за ПХХСИ – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 53.Технологичен контрол на произв. – 12 кл. – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
22.11.2023г. 11:15 ч. Стая 11 54.Технология на спец. – 12 кл. – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
23.11.2023г. 8:00 ч. Стая 11 55.Музика – 10 клас Писмен и практически – три астрономически часа, от които до  60 минути за писмената част
23.11.2023г. 8:00 ч. Стая 11 56.Организация и функциониране на „Сектор храни и напитки“ – 11 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
23.11.2023г. 8:00 ч. Стая 11 56.Шрифт – 11 клас – Рекл. графика писмен – до 3астр. часа
23.11.2023г. 8:00 ч. Стая 11 57.Процеси и апарати в ХВП – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
24.11.2023г. 9:30 ч. Стая  11   58.Изобразително изкуство – 10 клас Писмен и практически – три астрономически часа, от които до  60 минути за писмената част
24.11.2023г. 9:30 ч. Стая  11 59.Специализиран софтуер – 11 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
27.11.2023г. 13:30 ч. Каб.1 60.РПП – УП – Технология на хотелиерското обслужване  – 10 клас практически – до   5 астр. часа  
27.11.2023г. 13:30 ч. Каб.1 61.РПП – УП – Технология на хотелиерското обслужване  – 11 клас практически – до   5 астр. часа  

Ученик се отписва от училището, когато се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

Конспекти:

Конспекти:

Български език и литература

Математика

Физика

Химия

Биология

География

История

Философия

Английски език

Немски език

Руски език

Чужд език по професията

Музика

Информационните технологии

Гражданско образование

Изобразително изкуство