Main Menu
Top Menu

Самостоятелна форма

През учебната 2020/2021 в ПГТ „Александър Паскалев“ има 28 ученици в самостоятелна форма на обучение.

График на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение I- ва  редовна изпитна сесия ноември 2020