Main Menu
Top Menu

Самостоятелна форма

Ред и организация за провеждане на изпити за учениците от 12 клас в самостоятелна форма на обучение I– ва  поправителна изпитна сесия месец май за  учебната 2023/2024 г

Дата, начален час, място на провеждане Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/
14.05.2024г.  8:30 ч. През. зала 1.Български език и литература – 12 клас писмен – до 3 астр. часа
15.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 2.РП – Български език и литература – 12 клас писмен – до 3 астр. часа
16.05.2024г. 10:30 ч. Физк.салон 3.Физическо възпитание и спорт – 12 клас практически – до   5 астр. часа  
21.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 4.Гражданско образование – 12 клас писмен – до 3 астр. часа
22.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 5.Чужд език – Руски език – 12 кл.  3 астр. часа, от които до 30 минути – за устната част
22.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 6.Чужд език – Немски език – 12 кл.  3 астр. часа, от които до 30 минути – за устната част
23.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 7.Гостоприемство в тур. инд. – 12 кл.   – ОХ писмен – до 3 астр. часа
23.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 8.Технологично обзавеждане на специалността – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
27.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 9.Чужд език по проф. – англ. – 12 кл.   – ОХ писмен – до 3астр. часа
27.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 10.Микробиология на специалността– 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
28.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 11.Математика – 12 клас писмен – до 3 астр. часа
28.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 12.Технология на специалността – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
Дата, начален час, място на провеждане Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/
14.05.2024г. 13:30 ч. работилница 1.Учебна практика – Технология на кулинарни изделия за кетъринг –  12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
15.05.2024г. 8:00 ч. работилница 2.Учебна практика – Сервиране и барманство –  12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
16.05.2024г. 13:30 ч. работилница 3.Учебна практика – Организация и обслужване на кетърингово събитие –  12 клас – Ктеъринг практически – до   5 астр. часа  
21.05.2024г. 13:30 ч. работилница 4.Учебна практика – Сомелиерство –  12 клас –  Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
22.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 5.ЗИП – Технология на кулинарни изделия за кетъринг – 12 клас – Кетъринг писмен – до 3 астр. часа
23.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 6. Сомелиерство –  12  клас  Кетъринг писмен – до 3 астр. часа
27.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 7. Организация и обслужване на кетърингово събитие –  12  клас  – Кетъринг писмен – до 3 астр. часа
28.05.2024г. 8:30 ч. През. зала 8. Отчитане на кетърингова дейност –  12  клас  – Кетъринг писмен – до 3 астр. часа