Main Menu
Top Menu

По програма “Коменски”

Проект 2012/2014 г. LLP-2012-COM-MP-151 
“Хранете се по-добре за да живеете по-добре през целия си живот” „Eat Better To Live Better All Your Life Long”

Партньори по проекта са училища от Чехия, Германия, Полша, Турция, Италия и България. Проектът цели да вдъхнови и мотивира учениците за придобиване на здравословни навици на живот, необходими за бъдещото им физическо и психическо развитие, чрез активно включване в международни извънкласни дейности. Представянето на алтернативно хранене ще насочи учениците към признаване предимствата на здравословната храна и изборът й. Вярваме, че съвместните усилия ще бъдат в посока към подобряване уменията на учениците за работа в екип, а също така и мотивация за изучаване на чужди езици. Преживяванията и общуването в групи на националните и международни мероприятия ще доведе до нови хоризонти в умственото и емоционално израстване на участниците. 

Задачи: показване на учениците ползите от здравословно хранене; подобряване на комуникативните умения на учениците, които да насърчават работата в екип; засилване на културните обмени по отношение на здравословното хранене; разширяване на знанията за храненето и на готварските умения; подобряване уменията на учениците за четене и писане на теми за здравословното хранене и начин на живот; провокиране на непринуденост в общуването и практикуване на английски език; мотивиране на учениците и учителите за изучаване на нови чужди езици; подобряване на начина на живот на учениците и прилагане на спортни дейности като иновативна стратегия за обучение извън класната стая; изграждане на социално поведение; стимулиране на интерес към чужда култура и начин на живот. 

Дейности: ръководство с поздравителни думи и изречения на 6 езика брошури за проекта вестник, свързани със здравословно поведение и начин на живот. готварска книга със здравословни рецепти фотографска изложба на здравословни и нездравословни храни на всяка страна CD с песни за храната от всяка страна ръководство за разчитане етикетите на храните филм, представящ подготовката на рецепта карта на регионалните хранителните навици на всяка страна проектиране на плакати срещу затлъстяване, напълняване и булимия Мобилности 3-7 Октомври 2012 Истанбул, Турция 5-10 Февруари 2013 Всетин, Чехия 5-10 Май 2013 Лере, Германия 24-28 Октомври 2013 Биалисток, Полша Февруари 2014 Хасково,България Май 2014 Молфета, Италия За повече информация посетете сайта на проекта www. eat-better.maweb.eu или нашия блог: ebtlbayll.blogspot.com/ .