Main Menu Top Menu

ПГТ – училищен посланик

Среща с ученици, желаещи да участват в Програмата за училища посланици на Европейския парламент, се проведе в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“.

Младежите бяха запознати с образователната инициатива на Информационното бюро на ЕП и с критериите, по които ще бъдат избрани десетте младши посланици. Условията са да владеят английски език и да имат ясна визия относно ролята си за постигане целите на Програмата. Учениците показаха желание и ентусиазъм да подобрят знанията си относно Европейския парламент като институция и с правата си на европейски граждани, както и да се запознаят с европейското законодателство, политики и практики, касаещи устойчивото развитие на туризма и опазване на културните ценности и наследство.

Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ беше избрана наред с още 29 учебни заведения от цялата страната да се включи в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Кандидатствали са общо 140 училища като сред критериите при избора са били мотивацията на техните учители и иновативността на предложените за реализация дейности.

Основната цел на тази образователна инициатива е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

През ноември в Дома на Европа в София беше проведено и встъпително обучение на старшите посланици, които ще изпълняват ролята на ключови разпространители на знание за европейската парламентарна демокрация и Европейския парламент. Старши посланиците от ПГ по туризъм Александър Паскалев са Бинка Гаджева, учител по туризъм и английски език, и Стефка Шивенкова, учител по английски език.