Main Menu
Top Menu

ПГТ – училище посланик на Европейския парламент

ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ продължава да работи по Програмата за училища посланици на ЕП и през тази учебна година. Програмата се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

В началото на учебната година бяха избрани младши посланици, които да представят гимназията, както и да получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство. Също така да се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения, с цел да се гарантира, че те са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и да разберат важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Младшите посланици се включват в интересни и образователни инициативи на ЕС и ЕП. Подготвят видео клипове, колажи, лога и интерактивни игри, свързани с подобрението осведомеността относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Старши посланиците от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ са Стамена Марашева-Петкова, учител английски език, и Татяна Тодева, учител по гражданско образование и философия.