Main Menu
Top Menu

Мисия и визия

      Визия 
Устойчиво развитие на ПГ по туризъм „ Александър Паскалев” като училище с утвърден собствен облик и авторитет, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации, способно да формира у учениците си знания и умения за ефективна обществена реализация. 

        Мисия 
Призванието на училището е да осигурява качествено средно и професионално образование  като успешно съчетава националните традиции с европейското измерение за  развиване индивидуалността и творческите заложби на всеки ученик като способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.

     Днес присъствието на гимназията се измерва с успешната реализация на възпитаниците й: хотелиери, екскурзоводи, расторантьори, технолози и икономисти. Наши ученци работят не само в регион Хасково, но и в туристически комплекси на Черноморието и планинските ни курорти. Реализират се успешно и на европейския пазар на труда.