Main Menu Top Menu

График за матури 2020 г. – 12 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

Сесия май- юни

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

График за матури 2020

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 04.03.2020 г. –17.03.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на матури 2020

5.) Оценяване на изпитните работи – 23.05.2020 г. – 08.06.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2020 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на матури 2020

5.) Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.9.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 14.09.2020 г.