Main Menu
Top Menu

График за матури 2023/2024 г. – 12 клас

Сесия май – юниДати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература17 май 2024 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)20 май 2024 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 22 -31 май 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)
Сесия август – септемвриДати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература22 август 2024 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)23 август 2024 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 26 август – 30 август 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/2024 година

https://www.mon.bg/nfs/2023/09/zap2046_dzi_010923.pdf

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/nfs/2024/01/nrbd11-2016_ocenjavane_izm1223_150124.pdf

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)