Main Menu Top Menu

Учебници

Учебници по предмети

Учебен предметКласПреподавателИздателство
Български език и литература8Йорданка Николова
Антония Димова-Козарева
“Анубис” – Литература                 “Просвета” – Бълг.език
Английски език8Бояна Боянова
Ива Казакова
Живка Чакалова
Елена Димитрова
Klett;THINK
Математика8Милен Василев
Магдалена Райчева
“Архимед”
Информационни технологии8Станимир Велев
Пламена Колязова
Ралица Кисекчиева
“Домино”
История и цивилизации8Теодора Тодорова – Николова
Атанас Темелков
“Анубис”
География и икономика8Живка Димитрова“Булвест 2000”
Биология и здравно образование8Лидия Несторова“Булвест 2000”
Физика и астрономия8Таня Христозова“Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда8Юлия Бозова“Просвета”
Философия8Маринела Митева“Анубис”
Музика8Росена Кирякова
Елена Димитрова
“Булвест 2000”
Изобразително изкуство8Маринела Митева“Просвета”
Предприемачество8Ралица Кисекчиева 
Български език и литература9Теодора Тодорова-Николова
Диана Ангелова
“Анубис” – Литература                        “Анубис” – Бълг.език
Английски език9Стамена Марашева
Елена Димитрова
Klett;THINK
Немски език9Росена КиряковаKlett – Magnet Smart,Band 1
Руски език9Диана АнгеловаKlett – “Классно”
Математика9Таня Денишева
Пламена Колязова
“Архимед”
Информационни технологии9Станимир Велев
Пламена Колязова
Ралица Кисекчиева
“Домино”
История и цивилизации9Васил Георгиев“Анубис”
География и икономика9Живка Димитрова“Булвест 2000”
Биология и здравно образование9Лидия Несторова“Просвета Азбуки”
Физика и астрономия9Таня Христозова“Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда9Юлия Бозова“Анубис”
Философия9Татяна Танева
Маринела Митева
“Анубис”
Музика9Росена Кирякова“Булвест 2000”
Изобразително изкуство9Маринела Митева“Просвета”
Гостоприемство в туристическата индустрия9Даниела Георгиева
Ралица Кисекчиева
 
Български език и литература10Антония Димова-Козарева
Йорданка Николова
Диана Ангелова
“Анубис” – Литература                “БГучебник” – Бълг.език
Английски език10Живка Чакалова
Ива Казакова
 Бояна Боянова
Елена Димитрова
Klett;THINK
Немски език10Росена КиряковаKlett – Magnet Smart,Band 2
Руски език10Валентина ВанчеваKlett – “Классно”
Математика10Таня Христозова
Магдалена Райчева
“Архимед”
Информационни технологии10Станимир Велев
Пламена Колязова
“Изкуства”
История и цивилизации10Йорданка Николова
Атанас Темелков
“Анубис”
География и икономика10Васил Георгиев“КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” (Булвест 2000)
Биология и здравно образование10Лидия Несторова“Просвета Азбуки”
Физика и астрономия10Милен Василев“Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда10Юлия Бозова“Педагог 6”
Философия10Татяна Танева 
Музика10Росена Кирякова“Булвест 2000”
Изобразително изкуство10Маринела Митева“Просвета”
Икономика10Гинка Колева“Мартилен”
Гостоприемство в туристическата индустрия10Даниела Георгиева
Ралица Кисекчиева
 
Български език и литература11Диана Ангелова
 Камен Петров
“Просвета” – Литература             “Просвета” – Бълг.език 
Английски език (ІЧЕ) 11Бояна Боянова
Живка Чакалова
Елена Димитрова
Klett;THINK
Klett;English in Mind
Klett;English in Mind
Математика11Пламена Колязова“Архимед”
История и цивилизация11Атанас Темелков“Просвета”
Философия11Татяна Танева 
Предприемачество11Ралица Кисекчиева 
Български език и литература12Теодора Тодорова-Николова
 Камен Петров
“Просвета” – Литература                           “Просвета” – Бълг.език              Христоматия по Л-ра -“Просвета”
Математика12Магдалена Райчева“Архимед”
Свят и личност12Маринела Митева“Просвета”
Кулинарни техники и технологии в кетъринга10аЕлисавета Димчева
Данка Чакърова
 
Отчетност и работа с документи10аРадка Петрова 
Микробиология и хигиена на храненето10аЙовка Андреева 
Безопасност и долекарска помощ в туризма10бГинка Колева 
Чуж език по професията10вИва Казакова 
Обща икономическа теория10вРалица Кисекчиева 
Организация и функциониране на хотела10гГинка Колева 
Безопасност и долекарска помощ10дРадка Петрова 
Организация и функциониране на хотела10дРадка Петрова 
Отчетност и работа с документи10дДаниела Георгиева 
Професионална етика и туристическо поведение11аТатяна Танева 
Чуж език по професията11аЖивка Чакалова“Express Publishing;Hotels and Catering”
Маркетинг в туризма11аПенка Георгиева 
Сервиране и барманство11аТодор Колев 
Технология на кулинарни изделия за кетъринг11аДанка Чакърова 
Счетоводство и отчетност в туризма11а,бРадка Петрова 
Чуж език по професията11бЕлена Димитрова“Express Publishing;Cooking”
Технология на кулинарната продукция11бЕлисавета Димчева

 
Сервиране11бНиколай Колев 
Електротехника и електроника11вНиколай Колев 
Автоматизация на производството11вНиколай Колев 
Хигиена на храните и хранително законодателство11вЙовка Андреева 
Технология на специалността11вВаня Михова 
Машини и съоръжения11вТодор Колев 
Микробиология11вВеселина Иванова 
Чуж език по професията12aТатяна Танева 
Сервиране и барманство12аТодор Колев 
Сомелиерство12аНиколай Колев 
Технология на кулинарни изделия за кетъринг12аДанка Чакърова 
Организация и обслужване на кетърингово събитие12аТодор Колев 
Мениджмънт в туризма12а,бРадка Петрова 
Отчитане на кетъринговата дейност12а,вРадка Петрова 
Чуж език по професията12бЕлена Димитрова“Express Publishing;Hotels and Catering”
История на материалната и духовната култура12бДаниела Георгиева 
Технология на хотелиерското обслужване12бЖивка Димитрова
Даниела Георгиева
(Гинка Колева)
 
Чуж език по професията12вРосена Кирякова“Express Publishing;Cooking”
Технология на кулинарната продукция12вЙовка Андреева    Атанаска Панайотова 
Сервиране12вНиколай Колев 
Икономика12в,гГинка Колева“Мартилен”
Чуж език по професията12гЕлена Димитрова“Express Publishing;Cooking”
Чуж език по професията12гТеодора Тодорова-Николова 
Технология на специалността12гСашка Чавдарова 
Машини и съоръжения12гТодор Колев 
Чуж език по професиятаРосена Кирякова“Express Publishing;Cooking”
Хигиена на храните и хранително законодателствоЙовка Андреева 
Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленостВеселина Иванова

 
Основи на технологията на хранителните продуктиВеселина Иванова 
Здравословни и безопасни условия на трудГинка Колева 
Кулинарни техники и технологии в кетърингаДанка Чакърова 
Кулинарни техники и технологии в кетърингаАтанаска Панайотова 
Безопасност и долекарска помощ в ресторантаТатяна Танева 
Микробиология и хигиена на храненетоНиколай Колев 
Технология на хотелиерското обслужванеДаниела Георгиева 
Здравословни и безопасни условия на трудГинка Колева 
Отчетност и работа с документиДаниела Георгиева 
Здравословни и безопасни условия на трудГинка Колева 
Кулинарни техники и технологииДанка Чакърова 
Безопасност и долекарска помощ в ресторантаРалица Кисекчиева 
Микробиология и хигиена на храненетоНиколай Колев 
Чуж език по професиятаЕлена Димитрова“Express Publishing;Cooking”
Техническо чертанеВеселина Иванова 
МашинознаниеСашка Чавдарова 
Здравословни и безопасни условия на трудРадка Петрова 
Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленостВеселина Иванова
Ваня Михова
 
Основи на технологията на хранителните продуктиВеселина Иванова