С изключителна гордост и удоволствие споделяме, че преподавателят по английски език в ПГ по туризъм „Александър Паскалев” – г-жа Живка Чакалова беше удостоена с приз в категорията „Учител на годината”.  Отличието й беше връчено на тържествена церемония на Годишните награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, на която присъства и г-жа Георгиева, директор на Гимназията.

Г-жа Чакалова получи своето признание за неспирното й желание да се развива, за участие в европейски проекти, успешно представяне на ученици на международни състезания по английски език, споделяне на добри практики и представянето им на открити интердисциплинарни уроци. Като част от иновативния екип в училището, тя непрестанно търси нови и нестандартни методи и техники на преподаване, чрез които да се изведат силните страни на учениците на преден план, да се повиши мотивацията им за учене, както и да им се предостави качествено образование.