eTwinning училищата са образец на принципите – споделено лидерство, сътрудничество и споделяне, учениците като двигатели на промяната, приобщаване и педагогически иновации. 

35 училища и детски градини, от които само три професионални гимназии в България, са удостоени със знака eTwinning училище за 2023/2024 година.

Успехът ни се дължи най-вече на г-жа Елена Димитрова и г-жа Чакалова, които работят по eTwinning проекти и бяха удостоени с национален знак за качество за работата си през изминалата година по eTwinning проектите Travel influencer и ECHO. През настоящата година новото им предизвикателство е проектът MakeMeGoThere.

Нека им пожелаем успех!