Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ бе домакин на среща за обмяна на иновативни практики с екипи от учители и ученици от СУ „Христо Ботев“ – Бистрица, ОУ „Васил Левски“ – Герман и ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово. Гостите бяха посрещнати от директора на гимназията г-жа Пенка Георгиева. Във фоайето на гимназията те разгледаха рисунки на учениците от специалност Рекламна графика на тема Пикасо, изработени по време на зелено училище в Пампорово. Последва представяне на училищата-партньори по НП „Иновации в действие“ и иновациите, които прилагат.

Темата на мобилността в Хасково е проектно-базирано обучение по чужд език по професията във втори гимназиален етап на учениците с професия „Ресторантьор“, „Хотелиер“ и „Дизайнер“. Основен момент в прилагането ѝ е тясното сътрудничество и екипната работа между учениците от трите специалности.

Гостуващите по НП „Иновации в действие“ екипи имаха възможността не само да наблюдават, но и активно да се включат в два поредни урока. Учениците от специалности „Организация на хотелиерството“ и „Кетъринг“ бяха участниците в първия урок на тема: Винен и кулинарен туризъм. Учителите по английски език г-жа Ива Казакова и г-жа Елена Димитрова представиха урока по интересен начин и впечатлиха гостите с разнообразни дейности – очертаване на маршрут в google map, събиране на информация на английски език за разположението на винарните, забележителностите в близост и традиционни ястия, характерни за региона, в приложението padlet.

С изготвените материали и снимки беше положена основата на следващия иновативен урок с учениците от специалност „Рекламна графика на тема: „Брошура“. Учителят по английски език г-жа Живка Чакалова демонстрира прилагането на различни дигитални ресурси за работата по урока. Видео в EDPUZZLE въведе участниците в темата, а интерактивен работен лист ги насърчи да използват специфична лексика. Ученичките Даниела Тенева и Рада Димова влязоха в ролята на дизайнер и клиент и водиха диалог на английски език за поставяне на проектната работа. В приложението mindmeister екипите даваха своите идеи и изготвиха план за проекта. Изпълнението на проекта „Брошура за винен и кулинарен туризъм“ се извърши в CANVA. В края на часa брошурите бяха принтирани и раздадени за спомен на гостите.

Гости на откритите уроци бяха г-жа Дарина Станчева, старши експерт по професионално образование и обучение, и г-жа Румяна Делчева, старши експерт по чужд език и майчин език, от Регионалното управление на образованието, както и г-жа Таня Ганева, председател на Обществения съвет към гимназията.

Голям интерес предизвика специалност Рекламна графика. Екипите на партньорските училища пожелаха да влязат в часа по учебна практика, за да се запознаят с учебния план на специалността, оборудването, с което работят учениците, и продуктите, които са изработени по време на часовете. Учениците демонстрираха приложенията, които използват, и отговориха на въпросите на гостите.

Част от културната програма на екипите от София-град и Габрово бе посещението на Регионалния исторически музей, където учениците научиха повече за Хасково чрез интерактивната игра „Открий съкровището“, а учителите се запознаха с богатото историческо и културно наследство на града ни.

В края на визитата си екипът от Бистрица засади кленово дърво в двора на хасковската гимназия като символ на дългосрочно сътрудничество.