Това бяха акцентите по време на посещението на преподаватели и ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ в 192.СУ „Христо Ботев“ – Бистрица, гр. София. Посещението бе с цел наблюдение на открити уроци и споделяне на добри практики по НП „ Иновации в действие“.

Мобилността започна с посещение на STEM центъра, където се провеждат иновативните часове по предмета Дигитални изкуства в туристическата анимация. Бяха демонстрирани етапите по създаване на интернет сайт – аудио и видео обработка, провеждане на интервю и монтиране. Нашите ученици се включиха с интерес в процеса по създаване на филм.

След модерните и иновативни дейности се върнахме назад във времето с втория открит урок на тема: „Лазаровден“, който е част от учебния предмет Култура и национална идентичност.

На втория ден от мобилността се проведе образователна конференция „Традиции и иновации“, на която присъстваха представители на РУО София-град, кметът на район Панчарево, кметът на с. Бистрица, директори на столични училища, родители и общественици. Ученичките Калина Стоева и Деница Колева достойно представиха ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ по  време на панела „Иновациите – бъдещето на образованието“.

Домакините се бяха постарали с богата програма – посрещане от лазарки, поздрав от първокласниците, модерен танц от мажоретките, анимация от гимназисти в час по физическо на четвъртокласници. Събитието завърши с кръшно българско хоро.