Main Menu
Top Menu

Гимназията по туризъм – отличник по качествени проекти в областта на професионалното образование

ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ е сред училищата в страната с най-добри проекти в областта на професионалното образование и обучение, редица от които са наградени със сертификат за качество. Това бе и поводът училището да участва със свои представители – Петя Тилева и Елена Димитрова, на работна среща на тема „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм+“.    Събитието се проведе в столицата в Център за развитие на човешките ресурси и е организирано от националния експертен екип по Професионално образование и обучение и ECVET (Bulgarian National VET Team).

Педагогическият съветник Петя Тилева – координатор на проекти в училището, сподели с останалите участници във форума практически опит от прилагането на инструменти за качество в проектите по Еразъм+ и въздействието им върху професионалното образование и обучението на учениците. Учителят по английски език Елена Димитрова представи опита на гимназията за въздействието от изпълнените дейности по eTwinning проектите: My Earth – my responsibility, Discover Europe  и A place to stay. Отличната работа на гимназията по проекти в областта на професионалното образование и обучение  гарантира устойчивост на постигнатите резултати и подобрява качеството на професионалната подготовка.

ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ работи от дълги години в партньорство с организации от Италия, Испания, Австрия, Гърция, Малта, Англия, Германия, Ирландия, Чехия, Полша, Турция.

Училището е удостоено със знак за eTwinning училище, реализирани са 4 проекта с национален и европейски знак за качество, като 3 от тях са наградени. Миналогодишният проект Discover Europe, по който работиха учениците от специалност “Организация на туризма и свободното време” под ръководството на г-жа Елена Димитрова, е удостоен с втора награда във възрастова група 16-19 години в Национален конкурс за годишните eTwinning награди . През тази учебна година Гимназията работи по 2  eTwinning проекта: A place to stay на Елена Димитрова и ученици от специалност “ Организация на хотелиерството ” и  Be smart with your smartphone на  Живка Чакалова, също учител по английски език, с учениците от специалност “ Рекламна графика ”.