Педагогическият екип на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ премина през обучение на тема „Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие“. При съвременния образователен процес не е достатъчно само умението учителите да са добри в преподаването на своя предмет. Те трябва успешно да изградят и запазят мотивацията за развитие на учениците, а един от начините за това е коучингът. Предимствата при прилагане на коучинг уменията в образователната система са ориентирани към ефективна комуникация, към преодоляване на вътрешни бариери и ограничаващи вярвания, към повишаване на вярата в собствените възможности и удовлетворение от постигнатото. Усвоеното по време на обучението ще усъвършенства уменията за общуване на преподавателите, а прилагането на коучинга ще им помогне да се фокусират върху индивидуалната ситуация на всеки ученик при изясняване на неговите ценности и приоритети и при по-ефективнота насърчаване на децата за постигане на поставените цели.