Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ГОТВАЧ“. Обучението включва: -задълбочена подготовка по кулинарни техники и технологии; – организация и технология на ресторантьорството;… Още…