Проект на хасковската гимназия по туризъм “Александър Паскалев” бе отличен с трето място на Националните eTwinning награди. “Our Earth-Our Responsibility”, по който работиха гимназистите през учебната 2019- 2020 година, се класира в категория ” Най-добър първи авторски eTwinning проект”. Отличието е трето поред за екипа по проекта след получените Национален и Европейски знак за качество. Авторският проект е на Елена Димитрова – учител по английски език. Партньори по проекта бяха 22 училища от 11 европейски страни – България, Турция, Гърция, Италия, Испания, Сърбия, Румъния, Армения, Азербайджан, Украйна и Полша.

Идеята за задълбочаване познанията по проблемите, свързани с опазване на околната среда и формиране на по-екологичен модел на поведение, срещна широка подкрепа сред учениците и ги подтикна да реализират много дейности в тази посока. Проведени бяха съвместни онлайн уроци, както и онлайн срещи между ученици от различни страни за споделяне на постигнатите резултати.

През настоящата учебна година гимназията продължава работа по три проекта в платформата eTwinning с цел насърчаване общуването на английски език и задълбочаване на сътрудничеството между учениците от различни европейски страни. Този път възпитаниците на хасковското училище ще упражнят своите професионални умения. Те ще влязат в ролята на екскурзоводи и ще представят различни места и традиции от нашата родина на чуждестранните си приятели.

През 2020 година ПГ по туризъм “Александър Паскалев” получи званието eTwinning училище, което се присъжда на иновативни и приобщаващи училища.