Поздравления за eTwinning екипа на ПГ по туризъм!

Гимназията получи Знак за eTwinning училище 2020-2021, който се присъжда на иновативни и приобщаващи училища с активни и отдадени на работата си учители.Благодарим за ентусиазма и всеотдайността на участниците в eTwinning проектите – ученици от 8г, 9а, 9г, 10а, 10б, 10г и 11б. Тази година учениците работят върху проектите “Нашата Земя е наша отговорност” и ” Многообразие и включване”.