Main Menu
Top Menu

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Технолог в производството на хлебни и сладкарски изделия

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ.
  • Резултатът от получения брой точки от теста по Математика.
  • Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии, изучавани в 7 клас, превърнати по скала за оценяване в точки

Учениците ще придобият знания по:

  • Английски език и втори чужд език по избор;
  • Технология на сладкарските изделия;
  • Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия;
  • Приложна  декорация;
  • Организация на производството в хранително-вкусовата промишленост;
  • Информационни технологии. 

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: сладкар, помощник-сладкар, хлебар-сладкар, майстор по производство на сладкарски изделия.