Main Menu
Top Menu

Специалност: Кетъринг

Професия: Ресторантьор

с разширено изучаване на английски език

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ.
  • Брой точки от теста по Математика.
  • Оценките по Чужд език и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Учениците ще придобият знания по:

  • подготовка на оферти и договори за кетъринг на български и английски език;
  • създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
  • организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
  • участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
  • планиране асортимента от ястия и напитки;
  • създаване и въвеждане на нови рецепти;
  • контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на заведение за обществено хранене;
• управител ресторант;
• управител снекбар;
• главен готвач;
• отговорник търговска зала;
• салонен управител.