На 11 февруари Професионална гимназия по туризъм отбеляза Международния ден за безопасен Интернет.

Учениците подготвиха и раздадоха брошури с правилата за безопасен Интернет.

Гимназистите представиха и презентация с ползите и рисковете, които крие онлайн общуването. Дейността бе част от проекта “Our Earth, our responsibility” към европейската платформа eTwinning.

През януари учениците обсъждаха проблемите на околната среда. Те изготвиха портфолиа за климатичните промени, природните бедствия и замърсяването.

Участниците в проекта показаха на съучениците си негативните последици от безотговорното отношение към околната среда. Създаден бе информационен кът в училището със снимки на застрашени растителни и животински видове в България.

За чуждестранните партньори по eTwinning проекта бяха подготвени истории с легенди и необясними факти от нашата родина.

Учениците от ПГ по туризъм общуват и обменят опит с връстници от 22 европейски училища.

В края на 2019г. участниците в проекта си изпратиха писма, с които да представят себе си, училището и страната си.

Съвсем скоро ще се осъществи съвместен урок с ученици от Италия с цел подобряване на комуникативните умения на английски език и обсъждане на идеи за опазване на околната среда.