На 20.02.2020 г. от 12:45 часа в Учебния ресторант на ПГТ “Александър Паскалев” – Хасково ще се проведе валоризационна конференция за отчитане на резултатите по проект: 2018-1-BG01-KA116-047140 “#БЪДЕЩЕ”, финансиран от ЕК по програма Еразъм+.

Ще бъдат връчени тържествено Сертификати от приемащата организация, от работодател, Удостоверение за професионално обучение и Европас мобилност.

Каним ученици, преподаватели, родители и общественици да присъстват на събитието.