Два открити урока наблюдаваха в Гимназията по туризъм гости по национална програма „Иновации в действие“. Училището е иновативно от две години. Домакините показаха проектно базирано обучение по математика и съдържателно езиково интегрирано обучение по учебна практика – технология на хотелиерското обслужване на английски език. В часа по математика темите бяха питагорова теорема и златното сечение. Използвано бе мобилното приложение Kahoot. На финала на урока учениците декорираха бисквитки с избрани от тях изображения, в които може да се открие златното сечение, и ги подариха на гостите.

В урока по технология на хотелиерското обслужване учениците представиха длъжностите в хотела чрез различни игри и приложения на английски език. Със скеч на английски език децата пресъздадоха посрещане на гост в хотел.

На посещение в ПГ по туризъм бяха представители от Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – Своге и от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, които също са иновативни училища. Преди две седмици учители и ученици от хасковската ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ гостуваха на Професионалната гимназия в Своге, където наблюдаваха проектно базирано обучение и иновации по компютърна графика и художествено оформяне на сладкарски изделия. Целта на посещенията е да се обменят добри иновативни практики в професионалното образование.

Домакините от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ организираха и дискусия на тема: „Възможностите за прилагане и за развитие на демонстрираните иновации в други професионални гимназии“. Гостите споделиха възхищението си от наблюдаваните уроци в хасковската гимназия и биха приложили някои от идеите и в своята практика. Директорът на гимназията Пенка Георгиева разказа и за дългогодишната работа на училището по програма Еразъм+. По тази програма всяко лято ученици стажуват в различни европейски страни. В началото на деня гостите бяха посрещнати с традиционна българска пита с мед и с изпълнение на народна песен от децата от клуб „Фолклорни ритми“ към училището. Всички гости получиха книжка с избрани рецепти, издадена от ПГ по туризъм. Домакините представиха материалната база,  с която разполага гимназията, и показаха на гостите туристическите забележителности на Хасково.